سبدخرید

گالری دلربا

دستسازهای دلربا

Logo

هنر شغل نیست بلکه عشق است
قیطاندوزی ، کنف دوزی
دوخت انواع کیف ساحلی ،سبد ،باکس
حمایت شما باعث دلگرمی ماست

پیج ما در اینستاگرام

سبد سه تکه

۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومان

سبد سه تکه

۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومان

سینی ماگ

۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

سینی ماگ

۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

قندان شیاره ای

۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

قندان شیاره ای

۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

کاور دستمال کاغذی

۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

کاور دستمال کاغذی

۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

کیف ساحلی

۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان

کیف ساحلی

۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان

کیف کنفی

۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان

کیف کنفی

۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان

کیف نیمگرد

۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان

کیف نیمگرد

۲۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان مراکشی

۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

گلدان مراکشی

۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

نیم ست رومیزی

۵۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

نیم ست رومیزی

۵۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
ایا کمکی نیاز دارید؟ ما پاسخگوی شما هستیم